*สามารถใส่ลิงค์ของ Taobao,Tmall เท่านั้น


Loading...Please waitကုန္ပစၥည္းေရြးခ်ယ္ရန္အဆင္သင့္...

ကုမၸဏီနွင့္ပတ္သက္ေသာ

 

    

www.tpi-preorder လုပ္ငန္းဆိုတာ"တီပီအိုင္"ကုမၸဏီရဲ႕ အင္ပို႔(စ္)အိတ္ပို႔(စ္)အန္ ရွစ္ပီး(န္)လုပ္ငန္းမ်ားထဲမွလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ျဖစ္ပါတယ္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ေသာကာလမွာ ထိုင္းသကၠရစ္(2546)ခုႏွစ္ ခရစ္ႏွစ္(2003)ခုႏွစ္ ကတည္းကတည္ေထာင္ခဲ့ျပီး လက္ရွိအေျခေနမွာ ထိုင္းႏိုင္ငံမွာထိပ္တန္းေျပးေနတဲ့ Logistics"လိုဂ်က္စတစ္ကုမၸဏီၾကီးအျဖစ္ရပ္တည္ေနပါျပီ ကုန္ပစၥည္းမွာ၀ယ္ေပးေသာလုပ္ငန္းႏွင့္အျခားႏိုင္ငံမ်ားသို႔ သြင္းကုန္ ပို႔ကုန္အျဖစ္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေပးေသာ အေတြ႔ၾကံဳအားျဖင့္(10)ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာျမင့္လာခဲ့ျပီျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနနဲ႔သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလမ္းေၾကာင္းကိုအဓိကထားပါတယ္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကုမၸဏီမွ၀န္ေဆာင္မႈေပးတဲ့ေနရာမွာ တိက် ျမန္ဆန္မႈရွိျပီး လံုျခံဳမႈအတြက္စိတ္ခ်ရပါတယ္ခင္ဗ်ာ အရည္ခ်င္းျပည့္စံုတဲ့ ကုမၸဏီ၀န္ထမ္းမ်ား၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေၾကာင့္ပဲျဖစ္ပါတယ္ ကုမၸဏီ၀န္ထမ္းမ်ားမွ(ထိုင္း-တရုတ္-အဂၤလိပ္)ဘာသာမ်ားျဖစ္၀န္ေဆာင္မႈေပးေနပါတယ္ခင္ဗ်ာ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏၀န္ေဆာင္မႈေကာင္းျခင္းေၾကာင့္ လက္ရွိအေျခေနမွာ အရင္းရွင္ ေဖါက္သယ္မ်ားႏွင့္ တစ္ဦးပိုင္ ကာစတန္မာမ်ားတို႔မွ ကုန္စည္သယ္ယူပို႔ေရးအလုပ္အပ္ႏွံျခင္း ေျမာက္မ်ားစြာကိုလကၡံရရွိေနျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ.

 

tpi-preorder ထဲမွ လူၾကီးမင္းတို႔ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ေသာအေၾကာင္းရာ(10)ခ်က္