*สามารถใส่ลิงค์ของ Taobao,Tmall เท่านั้น


Loading...Please waitကုန္ပစၥည္းေရြးခ်ယ္ရန္အဆင္သင့္...

ေတြ႕ၾကံဳရမ်ားေသာေမးခြန္းမ်ား

 

ကုန္ပစၥည္းမွာ၀ယ္တဲ့စာရင္းဘယ္လိုျပဳစုမွာလဲ?

1. မန္ဘာအမည္စာရင္းသြင္းရန္ဒီ၀က္ဘ္ဆိုက္ထဲသို႔၀င္ www.tpi-preorder.com Pre-order china
2. အသင္းဖြဲ႔၀င္(Log In)သံုးစြဲသူ၏မန္ဘာစာရင္းသြင္းမည့္အီးေမးလ္လိပ္စာထည့္ပါ Pre-order china
3. ပစၥည္းမွာ၀ယ္မည့္ အကြက္ကိုႏွိပ္ပါpreorder china
4. မွာ၀ယ္စာရင္းျပဳစုရန္ႏွိပ္ပါPre-order china
5. ပစၥည္းအပိုထပ္မွာရန္စာရင္းလုပ္ျပီးပစၥည္းျခင္းေတာင္းထဲသို႔ထည့္ပါPre-order china
6. ထပ္မွာမယ့္ပစၥည္းမ်ားျပီးျပည့္စံုပါက Check Out ေနရာကိုႏွိပ္ပါPre-order china
7. အခ်က္လက္မ်ားကိုျဖည့္စြက္ျပီးပါက ကုန္ပစၥည္းသယ္ယူပို႔ေဆာင္မည့္လမ္းေၾကာင္းကိုေရြးခ်ယ္ပါ တရုတ္မွ-ထိုင္းသို႔ မွာ၀ယ္ရန္အတည္ျပဳဖို႔ႏွိပ္ပါPre-order china
8. ကၽြႏု္ပ္တို႔ဘက္မွေအာ္ဒါလကၡံျပီးတာနဲ႔ ကုန္ပစၥည္း၀ယ္မည့္စာရင္းကို လူၾကီးမင္းရဲ႕အီးေမးလ္ထဲသို႔ပို႔ေဆာင္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္

တရုတ္ႏိုင္ငံမွပစၥည္းမွာ၀ယ္ဖို႔ ဘယ္၀က္ဘ္ဆိုက္ေတြရႏိုင္မလဲ?

အီေကာ္(န္)မာ ၀က္ဘ္ဆိုက္မ်ားထဲမွ(ဥပမာ)
Pre-order china
www.taobao.com
Pre-order china
www.1688.com
Pre-order china
www.tmall.com

Pre-order china

www.jingdong.com

 

 ပစၥည္းမွာ၀ယ္သည့္စာရင္း ေငြေခ်ရန္အက်ံဳး၀င္မည့္ေန႔?

အကယ္၍ www.1688.com ဒီ၀က္ဘ္ဆိုက္ထဲက ပစၥည္းမွာ၀ယ္တယ္ဆိုရင္ေငြေခ်စာရင္းအျမဲအက်ံဳး၀င္ေနမည္ အကယ္၍ www.taobao.com ၀က္ဘ္ဆိုက္ထဲမွမွာ၀ယ္ေသာပစၥည္းပါရွိခဲ့လွ်င္ စာရင္းေငြေခ်ရန္(3)ရက္သာအက်ံဳး၀င္ပါသည္ အကယ္၍သတ္မွတ္ထားသည့္ရက္ထက္ေက်ာ္လြန္ပါက ပစၥည္းထုတ္ယူသည့္ေန႔တြင္က်သင့္ေငြအားေဘာင္ခ်ာထဲထည့္ေပါင္းပါမည္

၀န္ေဆာင္ခထပ္ေပါင္းရျခင္းအေၾကာင္း?

ပစၥည္းလကၡံေဘာင္ခ်ာထဲမွာ ၀န္ေဆာင္ခထပ္မံထည့္ေပါင္းရျခင္းအေၾကာင္းမွာ သတ္မွတ္ထားသည့္အခ်ိန္(3)ရက္ထက္ေက်ာ္လြန္၍ျဖစ္ပါသည္(မွတ္ခ်က္ taobao ၀က္ဘ္ဆိုက္မွပစၥည္း)
အေၾကာင္းရင္း taobao ၀က္ဘ္ဆိုက္မွမွာ၀ယ္ေသာ ပစၥည္းစာရင္းရက္လြန္၍အက်ံဳးမ၀င္ေတာ့ျခင္းေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကုမၸဏီပစၥည္းအသစ္ျပန္မွာေပးရျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္ အျခားေဖါက္သယ္မ်ား၏အခ်ိန္ကိုလည္းထိခိုက္ေစပါသည္

လကၡံရရွိေသာပစၥည္းမစံုရင္ဘယ္လိုလုပ္မလဲ?

1. မရရွိေသးေသာပစၥည္းအမည္ကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ထံမွမွာ၀ယ္ထားေသာစာရင္းအသင္းဖြဲ႔ထံသို႔အေၾကာင္းၾကားပါ
2. ဒီအတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ဘက္မွ ဆိုင္ဘက္သို႔စံုစမ္းေမးျမန္းျပီး ဆိုင္ဘက္မွလိုအပ္ခဲ့တယ္ဆို ပစၥည္းရဲ႕တန္ေၾကးအတိုင္းကိုဆိုင္ဘက္မွေတာင္းေပးပါမည္ ဤတန္ဖိုးေငြအား ေနာက္ထပ္မွာမည့္ေအာ္ဒါစာရင္းတြင္ထည့္ႏွိမ္ေပးပါမည္

ကၽြႏု္ပ္တို႔ကုမၸဏီႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ